Osakaskunnan luvanmyynti

Osakaskunta on keskittänyt luvanmyynnin kalanet oy:lle. Verkkokaupasta www.kalakortti.com löydät osakkaiden kalastus- ja metsästysluvat. Ulkopuolisille on erilaisia kalastuslupavaihtoehtoja tarpeen mukaan. Uusi lupakausi käynnistyy vuosikokouksen jälkeen, vuoden 2019 luvat voimassa 30.4.2020 asti.

Kilpailu- ja kaupallisen kalastuksenluvat myöntää hoitokunta.

Lisätietoa: Ota yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan tai sihteeriin.