VUOSI VAIHTUU OSAKASKUNNASSA

VUOSI  VAIHTUU  OSAKASKUNNASSA

Ennen kuin vaihdamme vuotta, muutama ajatus osakaskunnan toiminnasta päättyvänä vuonna 2019.

Vaati monta vuotta peräänantamatonta työtä, Viehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi myönteisiä kokemuksia ja lopuksi ” Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla hankkeen” turvaamaan rahoituksen. Päädyttiin perustavaan kokoukseen 19.3.2019, jossa mukana oli 66 entistä osakaskuntaa tai muuta aluetta. Syntyneessä osakaskunnassa on pinta-alaa 12353 ha ja osakkaita yli 2500.

Osakaskunnan vesialuetta on viidellä kalatalousalueella;  Haukiveden, Virtasalmi – Joroisen, Heinävedenreitin, Suvasveden ja Sorsavesi – Unnukan kalatalousalueilla. Osakaskunnan vesialueiden pinta-alat eri kalatalousalueilla selviävät, kun kalatalousalueiden Kalpa-ohjelma on käyttövalmis.

Osakaskunnan toiminnan alkua hidasti maanmittaustoimituksen, joka tapahtui perustavan kokouksen yhteydessä, valitusaika 60 vrk.  Vasta tämän jälkeen voi hakea esim. Y-tunnusta, sääntöjen vahvistamista AVI:lta, pankkitilin avaamista sekä tehdä muita ilmoituksia.

Näiden asioiden avauduttua oli mahdollista aloittaa kalastuslupien myynti. Hoitokunta päätti, että lupien myynti ( kalastus, metsästys ) tapahtuu pelkästään netin kautta. Se oli loistava ratkaisu, sillä myynti lähti takkuilematta  liikkeelle. Kiitos Viehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi kokemukset ja syntynyt taito.

Kesällä, 11.6. osakaskunta piti ylimääräisen yleisen kokouksen. Joroisten Haapaselällä oli keväällä havaittu kuutti ja Ely-keskus esitti norpansuojelualueen perustamista osakaskunnan vesille Haapaselälle ja Yövedelle. Suojelualue, 9,6 km 2 perustettiin kokouksen päätöksellä. Perustava kokous oli tehnyt päätöksen ” norppasopimuksesta” asetusalueille, 75,66 km2, joten aluetta kalastusrajoituksille on nyt yhteensä 85,26 km2. Suojelualuetta on merkittäväosa osakaskunnan 123,53 km2:n alueesta

Vuoden vaihtuessa

Vuoden 2020 alku ei aiheuta muutoksia kalastus ja osakkaiden metsästyslupiin. Perustava kokous ei tehnyt päätöksiä mm. lupakausiin, vaan kokous myönsi päätöksellä järjestää luvanmyynti ja siihen liittyvät sopimukset sekä oikeudet troolilupiin hoitokunnalle.

Hoitokunta päätti, että vuoden 2019 kalastusluvilla voi kalastaa 30.4.2020 saakka. Metsästysluvat ovatkin voimassa metsästysvuoden 1.8.2019 – 31.7. 2020. Pyynti- poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten metsästysvuokrasopimukset uusitaan vuoden vaihteen jälkeen vastaamaan uutta omistusrakennetta siinä aikataulussa, että hirvieläinten ja poikkeusluvanvaraisten eläinten pyyntiluvat voi hakea uudelta pohjalta.

Tuleva vuosi on osakaskunnan toiminnan kannalta haastava. Kalatalousalueiden on laadittava alueensa Käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden loppuun mennessä.  Suunnitelma on osakaskuntia sitova, joten vesialueen omistajina osakaskuntien on oltava suunnitelmien teossa aktiivisesti mukana. Koska käyttö- ja hoitosuunnitelma on pääsääntöisesti voimassa 10 vuotta, on ensi vuosi tulevan vuosikymmenen tärkein vuosi. Kuitenkin on niin, että kalastuslain mukaan vesialueen omistaja vastaa vesialueesta ja kalakantojen tilasta.

Tässä joitakin ajatuksia osakaskunnan alkutaipaleesta ja lähiajan näkymiä.

Virkistäviä hetkiä tulevilla jäillä ja vesillä alkavalla vuosikymmenellä.

Onnellista Uutta Vuotta 2020 !

Niilo Pulkkinen

Osakaskunnan puheenjohtaja