Ehdota vesistökunnostuskohdetta

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyen Etelä-Savossa laaditaan parhaillaan kaikille 11 kalatalousalueelle vesienhoidon yleissuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä lisätä paikallisia ja alueellisia järvien, pien- ja virtavesien vesistökunnostuksia. Suunnitelmilla täydennetään myös maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle

2022-2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa.

Suunnitelmien avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä.

Onko lähijärvesi huonossa kunnossa ja kiinnostaako vesistökunnostus?

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa vesiensuojeluun ja -hoitoon! VASTAA TÄHÄN KYSELYYN VAPAAMUOTOISESTI JA OMIN SANOIN. Käymme läpi jokaisen idean ja ne huomioidaan parhaillaan laadittavissa kalatalousaluekohtaisissa vesienhoidon yleissuunnitelmissa. Kyselyyn voi vastata verkkolomakkeella 30.9.2020 asti. Kyselyyn pääset suoraan tästä [1] tai sivuston kautta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaSavo

Kyselyä saa jakaa omissa viestikanavissa ja sivuillanne!

Terveisin

TEEMU OITTINEN

Vesistösuunnittelija

teemu.oittinen@ely-keskus.fi

029 502 4099, vaihde 029 502 4000

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA VESIENKÄYTÖN PALVELUT Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, PL 164, 50101 Mikkeli www.ely-keskus.fi/etela-savo [2] | Etelä-Savon ELY-keskus Twitterissä @EteläSavonELY [3]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *