Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Pohjois-Haukiveden osakaskunnan vesialueet kuuluuvat pääsääntöisesti Haukiveden kalatalousalueeseen, jonka tehtävänä on laatia ja ylläpitää vesialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

Osakaskunnan tehtävänä on yhteensovittaa toimintaa vesialueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, ja toimia yhteistyössä kalatalousalueen kanssa eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti, ja vesialueen hyvän ekologisen tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vahvistettiin 23.11.2021 yleiskokouksessa Ely:n hyväksyttäväksi.