Metsästys

Pohjois-Haukiveden osakaskunnan vesialueella saavat metsästää metsästysluvan lunastaneet osakkaat. Metsästysluvat www.kalakortti.com (pyydysluvat) 10 euroa/osakas/metsästyskausi ja osakkaan vieraille 10 euroa/ 3 vrk osakkaan mukana. Huomioithan metsästyslain ja yleisen turvallisuuden! PIDÄ METSÄSTYSLUPA MUKANASI !

Pohjois-Haukiveden osakaskunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevat metsästysvuokrasopimukset alueen metsästysseurojen / seurueiden kanssa pyynti- ja poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten metsästämisestä (hirvieläimet ja suurpedot)  Sopimusehdot mahdollistavat yhteislupamenettelyn. Yhtenäiset lupaehdot löytyvät sopimuksista.

Vesilinnuissa on rauhoitettuja lajeja joita ei saa metsästää sekä lajeja, joista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus. Metsästäjän on velvollisuus tietää, milloin ja missä kutakin riistalajia saa metsästää. Suomen riistakeskuksen sivuilta https://riista.fi/metsastys/metsastysajat löytyy tietoa metsästysajoista ja niihin liittyvää tarkennetta.

Metsästysasiat osakaskunnan hallinnossa: Jussi Huopalainen