Metsästys

Pohjois-Haukiveden osakaskunnan vesialueella saavat metsästää metsästysluvan lunastaneet osakkaat. Metsästysluvat www.kalakortti.com (pyydysluvat) 10 euroa/osakas/metsästyskausi ja osakkaan vieraille 10 euroa/ 3 vrk. Huomioithan metsästyslain ja yleisen turvallisuuden! PIDÄ METSÄSTYSLUPA MUKANASI !

Metsästysasiat osakaskunnan hallinnossa: Jussi Huopalainen ja Kari Kosunen