Kalastus

Osakaskunnan perustamiskokouksessa 19.3.2019 laadittiin osakaskunnalle säännöt.

Osakaskunnan tehtävä on järjestää kalavarojen ekologisesti,taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Osakaskunnan vesialueella harjoitetaan kalastusta kalatuslain ja niiden nojalla säädetyllä sekä tarkemmin osakaskunnan säännöissä määrätyllä tavalla.

Lisätietoa: Osakaskunnan säännöt.

Osakaskunnan kokous valtuutti hoitokunnan järjestämään kalastuksen ja laatimaan lupaehdot.