OSAKASKUNNAN RANTAKALA La 13.7.2024 alkaen klo 14.00 SOIDINLUODOSSA

Pohjois-Haukiveden osakaskunta järjestää perinteisen rantakalan Soidinluodossa Kangaslammilla la 13.7.2024 klo 14.00 alkaen. Tarjolla rantakalaa, kahvia ja pullaa.

Kuljetus saareen järjestetään Kangaslammin veneluiskalta Pisamaniemestä. Ota yhteyttä Markku Loikkaseen 0500-277986 tai Jukka Kauhaseen 050-3304908 mikäli tarvitset venekyydin.

TERVETULOA!

Vuosikokous Varkaudessa 25.04.2023


POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN
VUOSIKOKOUS

Pidetään  25.04.2023 klo 17.00 ABC Varkaus, Käpykankaantie 8, 78850 Varkaus

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksen esityslista nähtävänä osakaskunnan kotisivuilla hallinnonsivuilla asiakirjat. Kahvitarjoilu

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Varkauden, Rantasalmen, Kangaslammin ja Joroisten yhteispalvelupisteissä 29.04.-29.6.2023 välisenä aikana, sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi .

TERVETULOA Hoitokunta

Hoitokunta järjestäytyy kokouksen jälkeen

Järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää

Järvilohen heikko tilanne uhkaa Saimaan monimuotoisuutta sekä lohikalojen kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa

Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää. Kalastajan vastuulla on ottaa huomioon voimassa olevat rajoitukset ja välttää järvilohen kalastusta tai sivusaaliiksi joutumista.

Järvilohen tilanne on erittäin heikko. Kanta saatiin nousuun istutuksilla muutama vuosi sitten, mutta viime aikoina tilanne on huomattavasti huonontunut viljelylaitosten vesihomeongelmien vuoksi. Vesihome on romahduttanut mädin ja poikasten saatavuutta sekä emokalastojen määrää ja kuntoa. Vesihomeelle ei valitettavasti ole olemassa torjuntakeinoa.

Olemme suurissa ongelmissa järvilohen, saimaannieriän ja järvitaimenen säilyttämisviljelyssä, luonnonkantojen elvyttämisessä ja kalastettavaksi tarkoitettujen istutuspoikasten saatavuudessa.

Suurin osa emokaloista elää nyt luonnonvesissä. Tämä voi antaa virheellisen kuvan kalastajille järvilohen tilanteesta, kun rasvaevällisiä lohia on paljon suhteessa rasvaeväleikattuihin. Arvokkaiden rasvaevällisten järvilohien elossa säilyminen on järvilohen pelastamisen tärkein tehtävä. Tämä on jokaisen kalastajan vastuulla!

Nyt on tärkeää huolehtia lajin säilymisestä Saimaassa ja viljelykannan uusimisesta. Muutoin katoavat edellytykset kalastaa edes rasvaeväleikattuja järvilohia.

Selvitä alueelliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta www.kalastusrajoitus.fi

Kalastetaan vastuullisesti ja kohdennetaan kalastus elinvoimaisiin kalakantoihin

Esite järvilohen kalastusrajoituksista

8000 Järvitaimenen poikasta istutettiin vesialueelle

Osakaskunnalle tulevina velvoiteistuksina toimitettiin 8000 kappaletta keskimäärin 23 cm mittaisia rasvaeväleikattua järvitaimenen poikasia. Taimenet siirrettiin Härmäniemessä sijaitsevaan ruokinta-altaaseen. Viivästetyllä istutuksella on todettu taimenten pysyvän paremmin istutusalueen lähistöllä.

Taimenet siirretään vivästetyn istutuksen altaaseen
Istutusallas
Viivästetyn istutuksen allas