Rauhallista Joulua ja Kalaisaa Vuotta 2021

Ehdota vesistökunnostuskohdetta

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyen Etelä-Savossa laaditaan parhaillaan kaikille 11 kalatalousalueelle vesienhoidon yleissuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä lisätä paikallisia ja alueellisia järvien, pien- ja virtavesien vesistökunnostuksia. Suunnitelmilla täydennetään myös maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle

2022-2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa.

Suunnitelmien avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä.

Onko lähijärvesi huonossa kunnossa ja kiinnostaako vesistökunnostus?

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa vesiensuojeluun ja -hoitoon! VASTAA TÄHÄN KYSELYYN VAPAAMUOTOISESTI JA OMIN SANOIN. Käymme läpi jokaisen idean ja ne huomioidaan parhaillaan laadittavissa kalatalousaluekohtaisissa vesienhoidon yleissuunnitelmissa. Kyselyyn voi vastata verkkolomakkeella 30.9.2020 asti. Kyselyyn pääset suoraan tästä [1] tai sivuston kautta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaSavo

Kyselyä saa jakaa omissa viestikanavissa ja sivuillanne!

Terveisin

TEEMU OITTINEN

Vesistösuunnittelija

teemu.oittinen@ely-keskus.fi

029 502 4099, vaihde 029 502 4000

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA VESIENKÄYTÖN PALVELUT Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, PL 164, 50101 Mikkeli www.ely-keskus.fi/etela-savo [2] | Etelä-Savon ELY-keskus Twitterissä @EteläSavonELY [3]

VUOSI VAIHTUU OSAKASKUNNASSA

VUOSI  VAIHTUU  OSAKASKUNNASSA

Ennen kuin vaihdamme vuotta, muutama ajatus osakaskunnan toiminnasta päättyvänä vuonna 2019.

Vaati monta vuotta peräänantamatonta työtä, Viehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi myönteisiä kokemuksia ja lopuksi ” Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla hankkeen” turvaamaan rahoituksen. Päädyttiin perustavaan kokoukseen 19.3.2019, jossa mukana oli 66 entistä osakaskuntaa tai muuta aluetta. Syntyneessä osakaskunnassa on pinta-alaa 12353 ha ja osakkaita yli 2500.

Osakaskunnan vesialuetta on viidellä kalatalousalueella;  Haukiveden, Virtasalmi – Joroisen, Heinävedenreitin, Suvasveden ja Sorsavesi – Unnukan kalatalousalueilla. Osakaskunnan vesialueiden pinta-alat eri kalatalousalueilla selviävät, kun kalatalousalueiden Kalpa-ohjelma on käyttövalmis.

Osakaskunnan toiminnan alkua hidasti maanmittaustoimituksen, joka tapahtui perustavan kokouksen yhteydessä, valitusaika 60 vrk.  Vasta tämän jälkeen voi hakea esim. Y-tunnusta, sääntöjen vahvistamista AVI:lta, pankkitilin avaamista sekä tehdä muita ilmoituksia.

Näiden asioiden avauduttua oli mahdollista aloittaa kalastuslupien myynti. Hoitokunta päätti, että lupien myynti ( kalastus, metsästys ) tapahtuu pelkästään netin kautta. Se oli loistava ratkaisu, sillä myynti lähti takkuilematta  liikkeelle. Kiitos Viehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi kokemukset ja syntynyt taito.

Kesällä, 11.6. osakaskunta piti ylimääräisen yleisen kokouksen. Joroisten Haapaselällä oli keväällä havaittu kuutti ja Ely-keskus esitti norpansuojelualueen perustamista osakaskunnan vesille Haapaselälle ja Yövedelle. Suojelualue, 9,6 km 2 perustettiin kokouksen päätöksellä. Perustava kokous oli tehnyt päätöksen ” norppasopimuksesta” asetusalueille, 75,66 km2, joten aluetta kalastusrajoituksille on nyt yhteensä 85,26 km2. Suojelualuetta on merkittäväosa osakaskunnan 123,53 km2:n alueesta

Vuoden vaihtuessa

Vuoden 2020 alku ei aiheuta muutoksia kalastus ja osakkaiden metsästyslupiin. Perustava kokous ei tehnyt päätöksiä mm. lupakausiin, vaan kokous myönsi päätöksellä järjestää luvanmyynti ja siihen liittyvät sopimukset sekä oikeudet troolilupiin hoitokunnalle.

Hoitokunta päätti, että vuoden 2019 kalastusluvilla voi kalastaa 30.4.2020 saakka. Metsästysluvat ovatkin voimassa metsästysvuoden 1.8.2019 – 31.7. 2020. Pyynti- poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten metsästysvuokrasopimukset uusitaan vuoden vaihteen jälkeen vastaamaan uutta omistusrakennetta siinä aikataulussa, että hirvieläinten ja poikkeusluvanvaraisten eläinten pyyntiluvat voi hakea uudelta pohjalta.

Tuleva vuosi on osakaskunnan toiminnan kannalta haastava. Kalatalousalueiden on laadittava alueensa Käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden loppuun mennessä.  Suunnitelma on osakaskuntia sitova, joten vesialueen omistajina osakaskuntien on oltava suunnitelmien teossa aktiivisesti mukana. Koska käyttö- ja hoitosuunnitelma on pääsääntöisesti voimassa 10 vuotta, on ensi vuosi tulevan vuosikymmenen tärkein vuosi. Kuitenkin on niin, että kalastuslain mukaan vesialueen omistaja vastaa vesialueesta ja kalakantojen tilasta.

Tässä joitakin ajatuksia osakaskunnan alkutaipaleesta ja lähiajan näkymiä.

Virkistäviä hetkiä tulevilla jäillä ja vesillä alkavalla vuosikymmenellä.

Onnellista Uutta Vuotta 2020 !

Niilo Pulkkinen

Osakaskunnan puheenjohtaja  

Haukiveden vesienhoidon suunnittelu käynnistyy yhteistyössä konsulttiyrityksen Eurofins Ahma oy:n kanssa!

Haukiveden kalatalousalue on käynnistänyt alueellaan vesienhoidon yleissuunnittelun yhteistyössä Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa. Suunnittelua varten perustettiin sidostyöryhmä kala-, maa,- ja metsätaloudesta sekä kuntien edustajista laatimaan yhteistyössä Haukivedelle vesienhoitosuunnitelmaa. Yleissuunnitelma tehdään yhteistyössä konsulttiyritys Eurofins Ahma oy:n kanssa projektityönä. Yritys on aloittanut perustietojen kartoituksen. Ely:stä yhteyshenkilönä toimii vesienhoidonsuunnittelija Teemu Oittinen.

Pohjois-Haukiveden osakaskunta on mukana työryhmässä laatimassa osakaskunnan vesienhoidonsuunnittelua. Työryhmässä lisätään ja tarkennetaan kohteita kartan avulla.

Onko lähialueellasi vesienhoidon tarpeita? Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Varkauden purokunnostuspäivillä 7.-8.9.2019 runsaasti talkooväkeä.

Saimaan lohikalojen ystävät ry järjesti Warkauden klubilla koulutus- ja talkoopäivän lohikalojen purokunnostuksesta yhteistyössä Suomen parhaiden asiantuntijoiden opastuksella.

Pääsimme tutustumaan ja kunnostamaan Varkauden Kämärinkosken kutualueita ja saimme lisätietoa lohikalojen lisääntymisestä ja nykytilasta.

Luentopäivä keräsi eri ikäisiä asiasta kiinnostuneita yhteen pohtimaan Saimaan lohikalojen tuevaisuutta ja koko Varkauden Kämärin alueen mahdollisuuksia luontokohteena.

Kiitokset Pekka Huupposelle, Jukka Syrjäselle, Jaakko Ikoselle, Jouni Kiviselle ja Varkauden urheilukalastajille, sekä kaikille talkoolaisille mukavista päivistä!